کرمانشاه - طاق بستان " نقش ساسانی "

طاق بستان یا " طاق وسان " در سمت راست ورودی شهر کرمانشاه ، در شمال شرقی این شهر ، مجموعه ای از سنگ نگاره ها و سنگ نبشته های دوره ساسانی است که با فضای مرکبی از کوه ، چشمه و آب ، به گردشگاهی مصفا و چشم اندازی دل انگیز بدل شده است . طبیعت اطراف طاق بسیتان در زمان ساسانیان بیشه زاری مناسب برای شکار سلاطین بوده است .
پس از ورود به مدخل طاق بستان ،اولین سنگ نگاره به اردشیر دوم مربوط است . اردشیر بین اهورا مزدا و میترا قرار گرفته ، روی خود را به سوی اهورا مزدا برگردانده و با دست چپ حلقه مَوِدَت را از وی دریافت میکند .
زیر پای شاه و اهورا مزدا شَمَن یا اهریمن بر زمین افکنده شده است . بعد از این نقش ، طاق کوچکی قرار دارد که پیکره شاپور دوم و پسرش شاپور سوم بر آن دیده میشود . بالای هر کدام از این سنگ نگاره ها در سطوری به خط پهلوی ساسانی صاحب نقش " یعنی شاپور " معرفی شده است .
در سومین بخش از این مجموعه ، مدخل طاق از بالا تا پایین سنگ نگاره زیبایی از نقش فرشتگان بالدار ، درخت زندگی ، مجالس شکار گراز در بیشه زار و شکار مرغان و ماهیان در مرداب و نقوش فیل ، اسب و قایق ... وجود دارد که همواره نوازندگان ، مجلس شادمانی را حکایت میکنند .
در پایین این نقش ، سواری بر اسب ، زره پوش و مسلح دیده میشود که برخی آن را نقش " پیروز ساسانی " و برخی دیگر نقش خسرو پرویز میدانند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ستاره