۱۱.۵.۹۰

Location of Persepolis, the palace Tchr, Marv Dasht, Farsـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فارس ، مرودشت ، تخت جمشید ( لاماسو ؛ حافظ فر - که از فرهنگ و هنر آشوریوام گرفته شده - در گوشه و کنار کنده کاری های تخت جمشید دیده میشود ) 89

هیچ نظری موجود نیست: